woensdag 24 augustus 2016

Lucien Storme, une histoire Belge

Voor deze eerste “histoire Belge” ga ik jullie het verhaal vertellen van Lucien Storme.

Lucien is geboren in 1916 in het mooie Nieuwkerke (in de buurt van Belle, juist over de Schreve in België.

Lucien begint al vroeg te koersen, hij is coureur en rijdt eerste voor een club uit Rijsel.
In 1938 wordt Lucien lid van de ploeg ‘Mercier’ en het is dan dat de grote successen er aan komen.
In april 1938 wint hij de schoonste koers van Vlaanderen: Parijs-Roubaix.
In 1939 start hij in de Ronde van Frankrijk en hij wint een rit.

Alles gaat fantastisch tot in 1940 de oorlog begint.
Er wordt in oorlogstijd bijna niet meer gekoerst en Lucien moet anders zijn kost verdienen.
Omdat hij de streek van Ieper tot Rijsel en van Kortrijk tot Duinkerke kent als zijn broekzak, wordt Lucien smokkelaar.

Eerst is het met de fiets, later met de moto, zelfs een auto en uiteindelijk een vrachtwagen.
Het is met die camion dat hij tegengehouden wordt door een Duitse patrouille in Armentières in december 1942.
In maart 1943 komt Lucien voor de Duitse rechtbank in Rijsel, hij wordt veroordeeld en bij het verlaten van de rechtzaal, probeert Lucien te ontsnappen.

Lucien wordt overgebracht naar het gevangenenkamp van Siegburg (in Duitsland), waar hij verblijft tot de oorlog voorbij is.
Het is in de lente van 1945 dat het kamp wordt bevrijd door de geallieerde legers. Lucien en al zijn vrienden zijn dolgelukkig. Maar dan…

Bij het naar buiten marcheren van het kamp struikelt Lucien, een Amerikaanse soldaat denkt dat hij aangevallen wordt en opent het vuur. Lucien blijft liggen. Hij is dood.
Zijn verhaal eindigt waar het begon, in Nieuwkerke, in 1947 wordt Lucien overgebracht en herbegraven op het kerkhof van Nieuwkerke.

Deze grote coureur, winnaar Parijs Roubaix en een rit in de ronde van Frankrijk werd net geen 30 jaar. 


(Version Française) 

Pour cette première ‘histoire Belge’, je vous raconte l’histoire de Lucien Storme.
Lucien est né en 1916 dans le beau village de Nieuwkerke (Neuve-Eglise, dans les environs de Bailleul, juste de l’autre côté de la frontière.
Lucien commence à faire la course en vélo très tot. Il devient coureur dans une équipe de Lille.
En 1938 Lucien devient un des coureurs de l’équipe ‘Mercier’, c’est là qu’il aura ces plus grand succès.
Avril 1938, Lucien gagne la plus belle course de Flandre, Paris- Roubaix.
En 1939 il prend le départ du tour de France et il gagne une étape.

Tout va bien jusqu’en 1940, quand la guerre éclate.
Pendant la guerre il n’y a presque plus de courses et Lucien a besoin d’autre chose pour gagner sa vie.
Et puisqu’il connais la région entre Ypres et Lille et entre Courtrai et Dunkerque par cœur, Lucien devient contrebandier.
D’abord en vélo, puis en moto, en auto et finalement avec un camion.

C’est en conduisant ce camion qu’il se fait arrêter à Armentières en décembre 1942 par une patrouille allemande.
En mars 1943, Lucien doit comparaître en justice. Il se fait condamner et en sortant du palais de justice, il fait une tentative d’évasion.

Lucien est transporté dans un camp de prisonniers à Siegburg (en Allemagne), c’est la qu’il vit le reste de la guerre.

C’est le printemps 1945, le camp de Siegburg est libéré par les armées alliées. Lucien et ces amis sont heureux comme tout, mais là…

En marchant en colonne pour quitter le camp, Lucien tombe. Un soldat Américain pense qu’il se fait agresser et tire son fusil. Lucien reste couché, il est mort.
Son histoire se termine ou elle commença. À Neuve-Eglise, Nieuwkerke.  En 1947 Lucien est transféré et re-enterré sur le cimetière de Neuve-Eglise.
Ce grand coureur, qui a gagné Paris Roubaix et une étape du tour de France est mort, à peine 30 ans.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten